Nazywam się Piotr Wdowiak i zawodowo jestem adwokatem prowadzącym kancelarię adwokacką w Bielsku-Białej.

Przed rozpoczęciem nauki na studia prawnicze, myślałem że moje zawodowe życie będzie związane z informatyką. Zawsze bowiem pasjonowały mnie komputery oraz technologia. Chęć występowania przed sądem oraz świadczenie pomocy prawnej skutkowały zmianą mojej zawodowej drogi. Jak się jednak okazało ilość zagadnień prawnych związanych z nowoczesnymi technologiami jest wręcz nieograniczona. W związku z powyższym mogłem zachować kontakt ze światem IT, choć początkowo wydawało mi się to mało prawdopodobne.

Niniejszy blog stanowi przede wszystkim wyraz chęci przedstawienia prawniczych zagadnień sektora IT. Ponadto chcę również wyrazić moją optykę na wdrażane technologie oraz ich prawne aspekty. W nowoczesnych technologiach drzemie ogromny potencjał, którym należy właściwie pokierować.

Poza pisaniem o prawie nowoczesnych technologii, zawodowo pomagam w poruszaniu się po tej niezwykle dynamicznie rozwijającej się dziadzinie prawa. Świadczona pomoc dotyczy przede wszystkim następujących obszarów:

  • Własność intelektualna w IT – doradztwo z zakresu zarządzania prawami własności intelektualnej, opiniowanie, sporządzanie, negocjowanie umów licencyjnych oraz innych umów z zakresu prawa własności intelektualnej.
  • Umowy wdrożeniowe systemy informatyczne – sporządzanie, negocjowanie, opiniowanie.
  • Ulga podatkowa IP BOX – weryfikowanie przesłanek zastosowania ulgi, uzyskiwanie interpretacji podatkowej w zakresie skorzystania z IP BOX’a.
  • Outsourcing IT – negocjowanie, opiniowanie oraz sporządzanie projektów umów.
  • Handel elektroniczny (e-commerce) – sporządzanie regulaminów serwisów, portali i sklepów internetowych.
  • Ochrona danych osobowych w projektach IT – prowadzenie audytów w zakresie ochrony danych osobowych, sporządzanie dokumentacji zgodnej z wymogami RODO.